Mikroartikkeli avoimessa tutkimuksessa

Mikroartikkeli avoimessa tutkimuksessa - Juhana Kokkonen / juhana.org

Mikroartikkeli on erittäin lyhyt tutkimusartikkeli. Ajatuksena on, että mikroartikkelin voisi kirjoittaa huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin tavallisen tieteellisen artikkelin. Sen keskeinen idea on esittää yksi tutkimus- tai kehitysajatus lyhyesti ja selkeästi. Mikroartikkelin kirjoittaminen on tutkimusmetodi, jolla tutkija tai tutkijaryhmä pääsee nopeasti kokeilemaan kehittelemiään ideoita julkisesti, mutta “tieteellisessä” formaatissa. Mikroartikkeleista voidaan saada nopeasti vertaispalautetta ja jatkoideoita. Saatu palaute ohjaa tutkimustoimintaa alkuvaiheessa, kun muutosten tekeminen on vielä mahdollista ja helppoa. Mikroartikkeista voidaan rakentaa myös useiden mikroartikkeleiden kokonaisuuksia.

Mikroartikkelista tai niiden ryväksistä voi jatkotyöstää

  • lehtijuttumaisempia blogijuttuja,
  • pitkiä artikkeleita,
  • presentaatioita, videoita tai näiden yhdistelmiä tai
  • mikrokirjoja.

Mikroartikkelien arvoa on helppo testata parvilla, mutta myös perinteisemmin tutkimuskollegoilla tai työn ohjaajilla. Mikroartikkelin tai parin lukemiseen menee vähän aikaa. Mikroartikkeli on myös hyvä tapa harjoitella tiivistä kirjoitustyyliä. Mikroartikkeleita tai näiden jatkojalostusta voi tehdä wikissä, jolloin myös kehitysprosessissa on mahdollista saada palautetta parvilta.

(Ks. Tutkimusparven mikroartikkelikokeiluja.)

Blogi avoimessa tutkimuksessa

Blogi avoimessa tutkimuksessa - Juhana Kokkonen / juhana.org

Olen käyttänyt tätä blogia oman työni ja tutkimukseni osana. Ajatukseni on ollut, että voin täällä kokeilla nopeasti ja vaivattomasti erilaisia idearyväksiä ilman tieteellisen formaatin muotoseikkoja. Blogipostausta tai usean postauksen ryvästä voi jatkokehittää myöhemmin moneen eri suuntaan ja monella eri metodilla. Niistä voi tuottaa

  • astetta tieteellisemmän mikroartikkelin,
  • pitkän artikkelin tai muun julkaisun tai
  • presentaation, videon tai näiden yhdistelmän.

Postausryväksistä voi julkaista ns. mikrokirjan tai sen teemoja voi laajentaa wikissä osana pitempikestoista tutkimusta.

Avoimen tutkimuksen osana blogin käyttämisen tärkein hyöty on ensinnäkin ideoiden nopea testaaminen. Idean aukikirjoittaminen ja mahdollisesti sen hahmottamista helpottavan kuvion piirtäminen antavat tekijälle itselleen tuntuman ajatuksen laadusta ja mahdollisista muista ulottuvuuksista. Myös muilta saatu palaute auttaa omien ajatusten fokusoinnissa ja arvottamisessa. Toisaalta blogi antaa vapauden kirjoittaa aiheista ja ideoista, jotka ovat oman tutkimusfokuksen raja-aluilla tai niiden ulkopuolella. Blogi mahdollistaa kaikkien ajatusten kokeilun.

Ideointi avoimessa tutkimuksessa

Ideointi avoimessa tutkimuksessa - Juhana Kokkonen / juhana.org

Tarkoitan avoimella tutkimuksella sellaista tutkimustoimintaa, jossa koko tutkimusprosessi on mahdollisimman läpinäkyvä. Avoimessa tutkimuksessa työn kulkua pyritään julkaisemaan jokaisessa merkittävässä vaiheessa. Näin tutkimus on alati tutkijan omien lähiparvien vertaisarvioinnin kohteena ja samalla työn tekijällä on mahdollisuus kokeilla erilaisia lähetymistapoja samaan tematiikkaan. Käsittelen seuraavissa blogiposteissa erilaisia avoimen tutkimustoiminnan mahdollisuuksia ja toimintatapoja, joita olen joko itse kokeillut tai olen suunnitellut kokeilevani.

Avoimessa tutkimustoiminnassa uutta ideaa voi kokeilla nopeasti useilla eri tavoilla. Siitä voi tehdä muun muassa

  • blogikirjoituksen,
  • mikroartikkelin tai
  • presentaation, videon tai näiden yhdistelmän.

Ideaa voi myös työstää wikissä, jolloin siitä voi rakennella joko omaa lukua tai luvun osaa, artikkelia tai muuta julkaisua. Kaikissa ajatuksena on parantaa omaa näkemystä ideasta ja saada siitä palautetta parvilta. Avoin tapa julkaista ideat (1) parantaa niiden laatua, koska tutkija kirjoittaa oikeille (mutta mahdollisesti tuntemattomille) lukijoille ja (2) nopeuttaa tutkijan omaa prosessia, koska näkemys tutkimukseen liittyvien osien suhteista, arvosta ja laadusta rakentuu ketterästi ideoita julkaisemalla.