2 thoughts on “Multitasking ja suunnitelmallisuus – Teknologia, elämä ja hyvinvointi”

  1. Vaikkakin olen täysin samaa mieltä, on todettava että hirrrveän jyrkkiä kulmia näissä sun kaavioissa.

Leave a Reply