Ideointi avoimessa tutkimuksessa

Ideointi avoimessa tutkimuksessa - Juhana Kokkonen / juhana.org

Tarkoitan avoimella tutkimuksella sellaista tutkimustoimintaa, jossa koko tutkimusprosessi on mahdollisimman läpinäkyvä. Avoimessa tutkimuksessa työn kulkua pyritään julkaisemaan jokaisessa merkittävässä vaiheessa. Näin tutkimus on alati tutkijan omien lähiparvien vertaisarvioinnin kohteena ja samalla työn tekijällä on mahdollisuus kokeilla erilaisia lähetymistapoja samaan tematiikkaan. Käsittelen seuraavissa blogiposteissa erilaisia avoimen tutkimustoiminnan mahdollisuuksia ja toimintatapoja, joita olen joko itse kokeillut tai olen suunnitellut kokeilevani.

Avoimessa tutkimustoiminnassa uutta ideaa voi kokeilla nopeasti useilla eri tavoilla. Siitä voi tehdä muun muassa

  • blogikirjoituksen,
  • mikroartikkelin tai
  • presentaation, videon tai näiden yhdistelmän.

Ideaa voi myös työstää wikissä, jolloin siitä voi rakennella joko omaa lukua tai luvun osaa, artikkelia tai muuta julkaisua. Kaikissa ajatuksena on parantaa omaa näkemystä ideasta ja saada siitä palautetta parvilta. Avoin tapa julkaista ideat (1) parantaa niiden laatua, koska tutkija kirjoittaa oikeille (mutta mahdollisesti tuntemattomille) lukijoille ja (2) nopeuttaa tutkijan omaa prosessia, koska näkemys tutkimukseen liittyvien osien suhteista, arvosta ja laadusta rakentuu ketterästi ideoita julkaisemalla.

Leave a Reply