Vapaa toimija

Vapaa toimija - juhana.org

Vapaa toimija on ihminen, joka työskentelee organisaatiossa ilman ennalta määriteltyjä velvoitteita. Hänen tarkoituksensa on luoda uusia ideoita ja kehittämisprosesseja yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Vapaan toimijan työnkuvaan kuuluu väljästi muiden ihmisten auttaminen, kuunteleminen ja toiminnan ja sen kehittämisen ideoiminen ja tukeminen. Toisin kuin perinteisessä kehittämistoiminnassa vapaa toimija voi itse valita kenen kanssa toimii ja minkä asioiden kehittelyyn osallistuu. Vapaan toimijan omat mielenkiinnon kohteet, taidot ja kyky siirtyä uusille alueille määritteleekin paljon hänen toimikenttäänsä. Tämän vuoksi vapaan toimijan rekrytointiprosessiin pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Käytännössä vapaa toimija luo ympärilleen valitsemiinsa kehittämisprosesseihin positiivisesti suhtautuvien toimijoiden parven, jotka vievät yhdessä tärkeäksi katsomiaan asioita eteenpäin. Vapaan toimijan tehtävänä on synnyttää prosesseja, joten olisi hyvä, että myös muille työntekijöille olisi mahdollista saada työaikaa kehitystyöhön viimeistään siinä vaiheessa, kun asia on edennyt hedelmällisen kasvun vaiheeseen. Näin prosessien toteutuminen ei olisi yksin vapaan toimijan vastuulla, vaikka hän niihin aktiivisesti osallistuisikin.

Organisaatio ja parvet -sarjassa käsittelen havaintoja, joita olen tehnyt väitöskirjatutkimukseni aikana. Olen tehnyt avoimen sosiaalisen median käyttöönottoprojektia työpaikallani Metropolia Ammattikorkeakoulussa vuodesta 2008 lähtien ja käytän tästä toiminnasta saatuja kokemuksia ja sisältöjä tutkimusmateriaalinani (kuvaus prosessista). Keskeisenä toimintavälineenä olen käyttänyt wikiä (Confluence), joka hankittiin Metropolian käyttöön keväällä 2008. Kirjoitan väitöskirjaani Avoin.org-wikissä.

Organisaatio ja parvet -sarja: Organisaation ja parvien ristiriita, Vapaa toimija, Vapaa toimija, sosiaalinen media ja holoptinen toiminta, Ristiriidasta hedelmälliseksi kasvualustaksi, Yhteistyösolmut ja parvimaiset rakenteet, Temaattiset parvet ja välimaastoparvet, Parvitoiminnan rinnakkaiskehittely, Vapaan toimijan toimintakentän laajentuminen, Vapaan toimijan irrottautuminen, Vapaa toimija organisaatiossa.