Vapaan toimijan irrottautuminen

Vapaan toimijan irrottautuminen - Juhana Kokkonen / juhana.org

Vapaan toimijan irrottautuminen aktiivisesta fasilitaattorin roolista voi tapahtua monessa eri prosessin vaiheessa ja monesta eri syystä. Irrottautuminen tarkoittaa siirtymistä solmun aktiivisesta ytimestä parven ulkolaidalle. Näin hän voi keskittyä uusien solmujen luomiseen tai uuden suunnan kehittämiseen jollekin passiiviselle parvelle. Vapaa toimija voi harkita irrottautumista esimerkiksi kun

  1. toiminta ei käynnisty,
  2. ensimmäinen toiminnan testaus on viety läpi ja vastuuta voidaan siirtää jollekin muulle,
  3. toiminta muuttuu osaksi organisaation virallista toimintaa,
  4. vapaa toimija löytää parvitoiminnan kautta (uuden) paikkansa organisaatiossa eikä halua enää toimia vapaana toimijana.

Organisaatio ja parvet -sarjassa käsittelen havaintoja, joita olen tehnyt väitöskirjatutkimukseni aikana. Olen tehnyt avoimen sosiaalisen median käyttöönottoprojektia työpaikallani Metropolia Ammattikorkeakoulussa vuodesta 2008 lähtien ja käytän tästä toiminnasta saatuja kokemuksia ja sisältöjä tutkimusmateriaalinani (kuvaus prosessista). Keskeisenä toimintavälineenä olen käyttänyt wikiä (Confluence), joka hankittiin Metropolian käyttöön keväällä 2008. Kirjoitan väitöskirjaani Avoin.org-wikissä.

Organisaatio ja parvet -sarja: Organisaation ja parvien ristiriita, Vapaa toimija, Vapaa toimija, sosiaalinen media ja holoptinen toiminta, Ristiriidasta hedelmälliseksi kasvualustaksi, Yhteistyösolmut ja parvimaiset rakenteet, Temaattiset parvet ja välimaastoparvet, Parvitoiminnan rinnakkaiskehittely, Vapaan toimijan toimintakentän laajentuminen, Vapaan toimijan irrottautuminen, Vapaa toimija organisaatiossa.