Organisaatio = parisuhde

Organisaatio toimii parisuhteen tavoin. Ne ovat molemmat sosiaalisia rakennelmia, jotka toimivat juuri niin hyvin kuin osallistuvat yksilöt haluavat tai kykenevät. Nykyään on itsestään selvää, että parisuhteessa molempien osapuolten tulee osallistua omasta tahdostaan parisuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Parisuhteeseen ei kukaan ryhdy ainoastaan järkisyistä vaan sen täytyy myös tuntua oikealta ja hyvältä. Hyvä ja pitkäikäinen parisuhde edellyttää neuvottelutaitoja, vastavuoroisuutta, aitoa läsnäoloa, erilaisuuden hyväksymistä ja luottamusta. Näiden avulla parisuhteeseen syntyy pitkäjänteinen ja yhteinen tavoittelun kohde, jota pidetään tärkeänä.

Pitäisikö organisaation ja työntekijän suhtautua ja sitoutua toisiinsa avioparin tavoin?

2 thoughts on “Organisaatio = parisuhde”

  1. Mielenkiintoinen kysymys. Vaarana tässä on tietenkin se, että työntekijä on sitten vähän liiankin “naimissa” työnsä kanssa joka sitten tuottaa ongelmia muissa asioissa, kuten ihmissuhteissa. Ehkä kyseessä pitäisikin olla sellainen “parisuhde”, jossa toiselle annetaan välillä vähän omaakin tilaa.

    Olen kyllä itsekin joskus verrannut organisaatioita parisuhteisiin (lähinnä ostopäätösten tekemistä pohtiessani).

Leave a Reply