Metakoulun aineopinnot (Metakoulu 9)

Tässä ovat alustavat Metakoulun oppiaineet. Ne ovat toisiaan monella tavalla sivuavia ja osin päällekkäisiä. Ne muodostavat tiukasti toisiinsa sidoksissa olevan verkoston. Kun jotain osa-aluetta kehittää, myös muut kehittyvät. Kun jonkin osan lyö laimin, myös muut saattavat hiipua. Metataidot eivät ole kielen vangittavissa, joten niiden jäsennystapoja on useita. Nyt esitelty on alustava havainnointiyritys. Mitä jäi kokonaan puuttumaan?

Metataidot koonti / Metakoulu / juhana.orgKatso oppiaineista tarkemmin:
Tiedonhankintataidot ja tiedon soveltaminen
Taidonhankintataidot
Itsetuntemus ja reflektointikyky
Avoimuus
Keskittymiskyky
Työn- ja ajanhallintataidot
Sosiaalinen älykkyys

2 thoughts on “Metakoulun aineopinnot (Metakoulu 9)”

Leave a Reply