Ajattelumaasto

Jos leikitään hetki, että reaktiivisen ja luovan ajattelun erottelu viittaisi johonkin todelliseen, on helppo nähdä, kuinka erilaiset ajattelumaastot ne muodostavat. Reaktiivisen ajattelun luoma maasto on päällekkäistä, lyhytjänteistä ja fragmentoitunutta, kun taas luovan ajattelun maasto on pääasiassa pitkää ja suoraa kuin pohjalainen pelto.

ajattelumaastot

Vertaillaan maastoja toisiinsa. Reaktiivinen maasto perustuu nopeisiin impulsseihin ja välittömästi saatavan palkinnon tavoitteluun, kun taas luova maasto pohjautuu pitkäjänteisyyteen ja viivästetyn palkinnon tavoitteluun.

Oma kokemukseni on, että media- ja informaatioannosten kuluttaminen ajaa minut reaktiiviseen maastoon. Tässä staccatomaisessa maastossa on äärimmäisen vaikeaa olla pitkäjänteinen ja vakaa. Tuntuu siltä, että suurin osa meitä ohjaavista voimista vie meitä entistä lyhytjänteisempään reaktiiviseen maastoon. Lisähaastetta antaa vielä se, ettemme taida edes tunnistaa olevamme vaikeuksissa.

niet_mini
Mediapaasto