Mikrokirja avoimessa tutkimuksessa

Mikrokirja avoimessa tutkimuksessa - Juhana Kokkonen / juhana.org

Mikrokirja on lyhyistä tekstikokonaisuuksista koostettu temaattinen kokonaisuus, joka julkaistaan verkossa, fyysisenä kirjasena tai molempina. Mikrokirja julkaistaan suhteellisen pienellä toimitustyöllä käyttämällä hyväksi olemassa olevia blogiposteja ja/tai mikroartikkeleita.

Mikrokirjan tarkoitus on olla yksittäistä blogipostia tai mikroartikkelia laajempi katsaus jonkin tietyn aihealueen tematiikkaan. Mikrokirja on kuitenkin enemmän työväline kuin loppuun hiottu julkaisu. Se on  lähempänä working paperia kuin toimitettua kirjaa. Ajatuksena on avata tutkimusta julkaisun muodossa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa – tutkimuksen tekemisen keskellä tai heti sen jälkeen. Olen itse ajatellut, että käyttäisin joitain tämän blogin temaattisisista kokonaisuuksista mikrokirjan pohjana.

Mikrokirjan hyötyjä ovat

  1. Uuden tyyppinen löydettävyys. Mikrokirja jää eri tavalla eloon kuin esimerkiksi parikymmentä hajanaista blogiviestiä.
  2. Jaettavuus. Mikrokirjaa on helppo jakaa joko fyysisenä kappaleena tai pdf:nä verkossa.
  3. “Salonkikelpoisuus”. Mikrokirja on “enemmän” julkaisu kuin blogiviesti. Tämä pitää paikkansa ainakin vielä. Mikrokirja on helpompi mieltää “oikeana” julkaisuna.
  4. Nopeus. Mikrokirjan avulla tutkija pääsee kokeilemaan ideoitaan sekä ideoiden kokonaisuutta tavallista kirjan kirjoittamisprosessia nopeammin. Parvien kommenteista ja kirjan leviämisestä voi päätellä tutkimuksen ja ideoiden osuvuutta ja laatua.

Mikrokirjaa voi tukea ja mainostaa videoesityksillä. Mikrokirja voi olla myös tulosta aiemmin tehdyistä mikro-caseista, tällöin ainakin verkossa julkaistavaan mikrokirjaan voidaan liittää itse videoesityksetkin. Mikrokirjaa voi jatkokehittää perinteiseksi artikkeliksi tai kirjaksi.

Mikrokirjan kehittely voidaan tehdä avoimesti wikissä.

Mikrokirja saattaa olla myös hyvä tieteellinen julkaisuformaatti mobiili- ja lukulaitteisiin.

Blogi avoimessa tutkimuksessa

Blogi avoimessa tutkimuksessa - Juhana Kokkonen / juhana.org

Olen käyttänyt tätä blogia oman työni ja tutkimukseni osana. Ajatukseni on ollut, että voin täällä kokeilla nopeasti ja vaivattomasti erilaisia idearyväksiä ilman tieteellisen formaatin muotoseikkoja. Blogipostausta tai usean postauksen ryvästä voi jatkokehittää myöhemmin moneen eri suuntaan ja monella eri metodilla. Niistä voi tuottaa

  • astetta tieteellisemmän mikroartikkelin,
  • pitkän artikkelin tai muun julkaisun tai
  • presentaation, videon tai näiden yhdistelmän.

Postausryväksistä voi julkaista ns. mikrokirjan tai sen teemoja voi laajentaa wikissä osana pitempikestoista tutkimusta.

Avoimen tutkimuksen osana blogin käyttämisen tärkein hyöty on ensinnäkin ideoiden nopea testaaminen. Idean aukikirjoittaminen ja mahdollisesti sen hahmottamista helpottavan kuvion piirtäminen antavat tekijälle itselleen tuntuman ajatuksen laadusta ja mahdollisista muista ulottuvuuksista. Myös muilta saatu palaute auttaa omien ajatusten fokusoinnissa ja arvottamisessa. Toisaalta blogi antaa vapauden kirjoittaa aiheista ja ideoista, jotka ovat oman tutkimusfokuksen raja-aluilla tai niiden ulkopuolella. Blogi mahdollistaa kaikkien ajatusten kokeilun.

Siirryn hetkellisesti zen-moodiin

Juhana.org siirtyy zen-moodiin noin kuukauden ajaksi. Tarkoituksena on hetken aikaa keskittyä muiden asioiden ideointiin ja pohdintaan. Jatkan muun muassa tutkimusasioiden ja wikitoiminnan kehittelyä työpaikallani ja hahmottelen uudelleen väitöskirjaluonnostani (tämä ei tule päättymään koskaan).

Tämän tapainen bloggaaminen pistää todella ajatukset liikkeelle, mutta samalla se saattaa piilottaa muita ajatuksia. Kirjoittamisesta tulee myös helposti itselle asetettu velvollisuus. Toivoisin, että bloggausloma voisi antaa tilaa syvemmälle tai ainakin erilaiselle tuumailulle ja pohdinnalle. Olen alkanut pohtimaan kaiken tämän sosiaalisen median, multitaskingin ja puolitarkkaavaisuuden tilojen maailmassa sitä, pitäisikö omaa työtä/elämää/tekemisiä yrittää rytmittää päivärytmin lisäksi myös pitempiin kausiin, joissa yrittäisi aina keskittyä muutamaan asiaan.

Voi myös olla, että uusia blogiaiheitakin syntyy varastoon, kun “pakkoa” ei ole. Palaamisiin.