Pomodorosta suomeksi

Työkaverini Jussi Linkola kirjoittaa blogissaan suomeksi työssään itse käyttämästään Pomodoro-tekniikasta. Tämä on yksi helposti ymmärrettävä ja tutustumisen arvoinen tietointensiivisen työn hallintatekniikka. Pomodoro tähtää keskittymisen, toimenpiteiden pilkkomisen ja singletaskingin kautta tärkeiden asioiden edistämiseen. Alun perin tekniikan kehittäjä Francesco Cirillo “löysi” tekniikan omien opiskeluvaikeuksiensa voittamiseksi. Jussin Pomodoro-kirjoitussarjaa kannattaa seurata.

Teemoita viikko, suunnittele päivät ja pilko työ osiin – Mielen dieetit

Aseta työviikolle selkeät tavoitteet. Valitse edellisenä iltana tai työpäivän aamuna viikon tavoitteiden mukaiset tärkeät tehtävät, jotka sitoudut tekemään päivän aikana. Tee nämä työt heti aamulla käyttäen 25 + 5 minuutin sääntöä. Yhdistele silpputyötä tekemällä lyhyet tehtävät 25 minuutin paloissa iltapäivällä. Näin silpputyö ja eteen tulevat sammutettavat tulipalot eivät estä tärkeiden tehtävien tekemistä.

Ks. lisää: Leo Babauta Zen to Done ja Francesco Cirillo The Pomodoro Technique

Mielen dieetit – yksinkertaisia sääntöjä tietotyön hallintaan.

Keskity 25 minuuttia kerrallaan – Mielen dieetit


Kun teet pitkäkestoista työtehtävää (esim. artikkelin kirjoitus), pilko se helposti ymmärrettäviin osiin (esim. taustatyö, sisällön hahmottelu, kirjoittaminen, tarkistaminen). Tee yhtä tehtävän osaa aina 25 minuuttia kerrallaan ja pidä sen jälkeen viiden minuutin tauko. Keskity tehtävän osaan kerrallaan. Merkkaamalla ylös työhön käytetyt “pomodorot”, kehität ymmärrystäsi omasta työvauhdistasi.

Ks. lisää: Pomodoro Technique

Mielen dieetit – yksinkertaisia sääntöjä tietotyön hallintaan.

Mielen dieetit

Jostain arkikeskustelusta jäi mieleen, että joku-viisas-jossain oli sanonut, että nykyihminen joutuu elämään koko elämänsä dieetillä, koska ravintoa on kaikkien saatavilla liikaa. Ihminen joutuu kontrolloimaan syömistään, juomistaan ja fyysistä kuntoaan elämänsä loppuun asti. Tämä vaatii vahvaa itsekuria ja jatkuvaa sisäistä motivointia.

Nyt tietointensiivinen työn takia erilaiset mielen dieetit ovat muodostumassa yhtä tarpeellisiksi hyvinvoinnin välineiksi kuin ruokavaliot ja liikunta. Getting things done, Zen to done, Pomodoro-tekniikka, jooga, mindfulness ja zazen ovat esimerkkejä tekniikoista, joilla toiminnan fokusointia tärkeään ja tarpeelliseen voidaan kehittää. Myös leppoistaminen ja downshiftaaminen liittyvät samaan tematiikkaan.

Jokaisella tietointensiivistä työtä tekevällä on varmasti jo suuri määrä omia toimivia mielen dieettejä. Nämä olisivatkin kiinnostava tutkimuskohde. Loppujen lopuksi ei liene suurta merkitystä millaisen mielen dieetin itselleen valitsee tai kehittää, jos se vain toimii. Ruokavalioidenkin vaikutus lienee suurelta osin siinä, että kun toimii jonkin järjestelmällisen systeemin sanelemien ohjeiden mukaan, tulee samalla kiinnitettyä enemmän huomiota siihen, mitä syö, ja näin dieetti myös toimii. Vastaavasti tuntuu ikävä kyllä myös siltä, että mielen dieeteistä on helppo lipsua – aivan kuten ruokavalioistakin. Pitkäjänteisyyttä, kuria ja motivaatiota siis tarvitaan tässäkin asiassa.