Sosiaalinen älykkyys (Metakoulu 8)

Sosiaalinen älykkyys Metakoulu Juhana.org

Sosiaalisesti älykäs ihminen tunnistaa muiden ihmisten tunnetiloja ja tarpeita ja kykenee toimimaan hankalissakin tilanteissa luovalla, kaikkien näkökulmasta parhaalla tavalla. Sosiaalinen älykkyys edellyttää siis tunneälyä, empatia- ja sympatiakykyä, neuvottelutaitoja ja sosiaalista pelisilmää.

Samaan aikaan sosiaalinen älykkyys edellyttää omien tunteiden hallintaa ja usein myös itsekkäiden mielihalujen ja ajatusten selättämistä. Luova osallistuminen tilanteisiin voi edellyttää nöyryyttä ja kompromissien hyväksymistä, jopa luopumista kokonaan omista tavoitteista.

Sosiaalinen älykkyys syntyy tilanteen, muiden ja itsen huomioimisen kyvyistä. Mitä juuri nyt on tapahtumassa? Kuinka voisin osallistua tilanteen kehittymiseen rakentavasti? Mitä haastavampi tilanne, sitä vaikeampaa luova osallistuminen on.