Työn- ja ajanhallintataidot (Metakoulu 7)

Juhana.org Metakoulu Työn- ja ajanhallintataidot

Ihminen joutuu toimimaan monien päällekkäisten ja ristiriitaisten toiveiden ja vaatimusten välissä. Työ ja arki ovat täynnä erilaisia voimakenttiä, joita pyrkivät vetämään meitä omiin suuntiinsa. Tämän johdosta elämä saattaa pirstaloitua liikaa, eikä tärkeitä asioita ole enää mahdollista erottaa merkityksettömistä. Tämän takia tarvitsemme työn- ja ajanhallintataitoja – laajemmin elämänhallintataitoja.

Jotta elämä tuntuisi hallitavalta, omalla toiminnalla tulee ole selkeä perusta. Tämä tarkoittaa, että osaamme vastata kysymykseen: miksi teemme sitä mitä teemme? Vastaus tähän kysymykseen hälvenee huolestuttavan helposti voimakenttien puristuksessa. Muiden vaatimukset ja mielipiteet vaikuttavat vahvasti omiimme ja oma äänemme hukkuu.

Työn- ja ajanhallintataidot perustuvat radikaallille mieleenpalautukselle. Radikaalin mieleenpalautuksen avulla saamme jälleen kosketuksen toimintamme perustaan. Samalla palautamme mahdollisuuden olla itsellemme ja muille rehellisiä. Osaamme sanoa, mitä olemme valmiit tekemään ja mitä ehdimme tehdä. Radikaali mieleenpalautus saa meidät ymmärtämään oman rajallisuutemme, joten opimme myös kieltäytymään asioista.

Tämän lisäksi ajanhallinnan taitoa parantavat erilaiset menetelmät, joilla opimme arvioimaan erilaisiin tehtäviin kuluvaa aikaa ja joilla voimme tukea pitkäjänteistä työskentelyä vaativien asioiden edistämistä. Edistyminen työläissä, itsellemme tärkeissä hankkeissa lisää tyytyväisyyttämme. Ajanhallinta on myös taitoa “tyhjentää” työmuisti epärelevanteista asioista. Tämän takia muistiinpanotekniikat, priorisointikyky ja tehtävien karsiminen lisäävät hallinnan tunnetta.

Pomodorosta suomeksi

Työkaverini Jussi Linkola kirjoittaa blogissaan suomeksi työssään itse käyttämästään Pomodoro-tekniikasta. Tämä on yksi helposti ymmärrettävä ja tutustumisen arvoinen tietointensiivisen työn hallintatekniikka. Pomodoro tähtää keskittymisen, toimenpiteiden pilkkomisen ja singletaskingin kautta tärkeiden asioiden edistämiseen. Alun perin tekniikan kehittäjä Francesco Cirillo “löysi” tekniikan omien opiskeluvaikeuksiensa voittamiseksi. Jussin Pomodoro-kirjoitussarjaa kannattaa seurata.

Huomaa mielen objektit, irrottaudu ajatuspyörteistä – Mielen dieetit

Mielessämme myllertää tahtomattammekin valtavasti ajatuksia. Aivomme ovat evolutiivisista syistä rakentuneet painottamaan negatiivisia asioita. Tämän takia varaudumme täysin yliammuttuihin kauhuskenaarioihin ja jäämme pyörittelemään negatiivista palautetta, vaikka määrällisesti positiivista olisi huomattavasti enemmän. Vihastuksen tai ärsyyntymisen vallassa voimme huomaamattamme jatkaa kinastelua päämme sisällä pitkiäkin aikoja.

Jotta tällaisista negatiivisista ajatuspyörteistä voisi päästä eroon, täytyy ne ensin huomata. Usein jo huomaaminen vaimentaa pään sisäistä kinastelua. Rentoudu, rauhoitu, ajattele myönteisiä puolia ja kokeile myötätuntoharjoituksia (myös itseäsi kohtaan).

Ks. lisää: Rick Hanson & Richard Mendius Buddha’s Brain – The Practical Neuroscience of Happiness, Love, and Wisdom

Mielen dieetit – yksinkertaisia sääntöjä tietotyön hallintaan.

Anna mielelle lepoa – Mielen dieetit

Rauhoitu esimerkiksi meditoimalla joka päivä. Irrottautuminen tavoitteellisesta toiminnasta rauhoittaa ja selkeyttää mieltä. Samalla oma mieli, sen liikkeet ja maneerit tulevat tutuiksi.

Ks. lisää: Ari Tikka Zazen – Opas zen-meditaatioon

Mielen dieetit – yksinkertaisia sääntöjä tietotyön hallintaan.

Pyri eroon häiritsevistä addiktioista – Mielen dieetit

Ylöskirjaamattomien tehtävien ja ajatusten lisäksi erilaiset addiktiot kuormittavat mieltämme. Voimme käyttää paljon aikaa riippuvuuksiemme aiheuttamiin ajatuspyörteisiin. Pyri eroon haitallisista addiktioista, jotta ne eivät ota sinussa valtaa.

Mielen dieetit – yksinkertaisia sääntöjä tietotyön hallintaan.

Leiki ja harrasta intohimoisesti – Mielen dieetit

Elämässä pitää olla tilaa leikille, koska se on oppimisen ja luovuuden perusta. Pidä kiinni ainakin yhdestä harrastuksesta, johon suhtaudut inhohimolla. Intohimoinen uppoutuminen antaa voimia kaikille elämänalueille.

Ks. lisää: Stuart Brown Play

Mielen dieetit – yksinkertaisia sääntöjä tietotyön hallintaan.

Kuntoile ja syö terveellisesti – Mielen dieetit

Ihminen ei ole pelkkä pää. Pidä koko kehostasi huolta. Harrasta hyötyliikuntaa. Juokse, kävele tai pyöräile töihin. Venyttele ja liiku tauoilla. Syö terveellisesti, järkevästi ja sopivasti.

Mielen dieetit – yksinkertaisia sääntöjä tietotyön hallintaan.

Määrittele seuraava toimenpide – Mielen dieetit

Älä jätä asioita ja projekteja lillumaan epämääräisyyteen. Pidä huoli, että kaikissa projekteissa on määritelty seuraava konkreettinen toimenpide ja se kenen vastuulla tämän suorittaminen on. Epämääräisyys aiheuttaa ahdistusta, stressiä ja vastuun pakoilua. Se heijastuu koko työryhmään, joten erityisesti johtamisen tulisi kiinnittää huomiota toiminnan mikrotason toimenpiteiden tarkkaan määrittelyyn. Tarkasti määritelty toiminpide sisältää verbin (esim. aja nurmikko; soita Minervalle; mailaa Pertille ja kysy, koska on seuraava x-y-z-valiokunnan kokous).

Ks. lisää: David Allen Getting Things Done (suom. Kerralla valmista)

Mielen dieetit – yksinkertaisia sääntöjä tietotyön hallintaan.

Juurruta ensin tapa, syvennä myöhemmin – Mielen dieetit

Jos haluat muuttaa toimintatapojasi, uudet tavat täytyy rutinoida osaksi arkea. Tärkeintä on saada uusi tapa ensin juurtumaan. Uutta asiaa kannattaa tehdä ensin siten, että siitä suoriutuminen tuntuu naurettavan helpolta. Jos haluat aloittaa juoksemisen, päätä juosta kolme kertaa viikossa 10 minuuttia; jos haluat aloittaa meditoimisen, tee sitä joka aamu 5 minuuttia; jos haluat vähentää sähköpostien lukemista, vähennä ensin kahdeksaan kertaan työpäivän aikana. Kun uusi tapa on muuttunut arkiseksi, voit lisätä määrällisiä tai laadullisia vaatimuksiasi.

Ks. lisää: Leo Babauta The Power of Less

Mielen dieetit – yksinkertaisia sääntöjä tietotyön hallintaan.

Siirrä ajatuksesi pään ulkopuolelle – Mielen dieetit

Kirjoita ylös kaikki tehtävät ja asiat heti kun ne tulevat mieleesi. Kirjoita asiat sellaisiin paikkoihin, joista käyt niitä aktiivisesti läpi. Esimerkiksi muistiinpanovihkon ja netti-todo-listan yhdistelmä toimii hyvin. Pidä vihko aina mukanasi ja siirrä tehtävät lopulta netti-todo-listalle. Asioiden kirjoittamisen ja varman muistiinpanojärjestelmän yhdistelmä vapauttaa päästäsi tilaa keskittymiseen ja tärkeisiin asioihin panostamiseen.

Ks. lisää: David Allen Getting Things Done (suom. Kerralla valmista), Leo Babauta Zen to Done ja Francesco Cirillo The Pomodoro Technique

Mielen dieetit – yksinkertaisia sääntöjä tietotyön hallintaan.