Kymmenen zen-kysymystä – Kesälukemiston satoa 2009

Blackmore, Susan (2009): Ten Zen Questions. Oxford: Oneworld.

ten_zen_questionsSusan Blackmore, joka on tullut tunnetuksi tietoisuuden ja meemien tutkijana, on ilmeisesti myös kohtalaisen aktiivinen zen-meditaation harjoittaja. Kirja Ten Zen Questions käsittelee kysymystä: mitä on tietoisuus? Blackmoren tutkimusmetodi on äärimmäisen kunnioitettava, sillä koko tutkimus perustuu Blackmoren omiin zen-meditointisessioihin ja niiden aikana syntyneisiin pohdintoihin ja päätelmiin. Käytössä on siis vanha kunnon introspektio. Voisiko tutkija pahemmien enää ampua itseään jalkaan tänä instrumentalistis-objektiivisen tiedonsaavuttamiskäsityksen aikana? Mahtavaa!

Tiedemaailman todellisuuden sosiaalisesta nykytilasta huolimatta kirjalla on oikein kiinnostava lähtökohta ja se tarjoaa myös muutamia ahaa-elämyksiä (eniten tosin varmaankin ihmiselle, joka on kiinnostunut sekä tietoisuuden tutkimuksesta että zenistä). Blackmoren lähtökohtana on tutkia Daniel Dennettin tietoisuuskäsityksen ja buddhalaisen minä-käsityksen yhtymäkohtia. Dennettin väite on se, että materialistisillakin ihmisillä on taipumus ajatella mielensisältönsä ns. kartesiolaiseksi teatteriksi, jossa jokin minäksi kutsuttu entiteetti tarkastelee aivoihin saapuvia ärsykkeitä teatteri- tai elokuvaesityksen kaltaisesti. Minän eli esityksen katsojan ajatellaan olevan jonkinlainen pysyvä ja aina läsnä oleva tietoinen olio. Dennettin mukaan tämä aiheuttaa saman dualistisen ongelman kuin henki-ruumis-erottelu. Jos nimittäin jossain sisällämme sijaitsee tarkkailija, pitäisi voida selvittää: mikä se on, missä se on ja millä keinoin se on yhteydessä muuhun ruumiseemme. Dennettin mukaan todennäköisempää on, että ei ole olemassa mitään varsinaista tietoisuutta eikä siten myöskään mitään pysyvää minää. On vain ajatuksia.

Zen-buddhalainen näkemys minästä on samansuuntainen eli perusajatus on se, ettei ole olemassa mitään aitoa minää vaan vain ajatuksia minästä, jotka kätevyytensä takia ovat ihmiselle mieluista sorttia. Minä ei kuitenkaan ole todellinen. Dennettiläis-zeniläinen ajatus (lukijasta varmaankin riippuu kumpaa ajatuksen esittäjään halutaan painottaa) edustaa siis jonkinlaista viimeistä (vaikkakin buddhalaisesta näkökulmasta ei kovin uutta) kopernikaanista vallankumousta, jossa minä ei ole ihmisen keskiössä (puhumattakaan siitä, että aurinko kiertäisi maapalloa tai että ihmisellä olisi jokin muusta luonnosta poikkeava positio tai syntyhistoria).

Tätä näkökulmaa tutkiakseen Blackmore harjoittaa zen-meditaatiota pohtien aina yhtä tietoisuuden tutkimuksen tai zen-traditioon liittyvää kysymystä kerrallaan. Itse kirja on jonkinlainen meditaatiopäiväkirja näistä sessioista. Blackmore päätyy omien harjoitustensa perusteella hyväksymään ja siten kannattamaan zenin ja Dennettin näkemystä. Kirjan parasta antia on tarkan tuntuiset mediaatioraportit, jotka avaavat (joskin hieman epätasaisen) kiinnostavasti buddhalaisia koaneita ja muita tietoisuuteen liittyviä kysymyksiä (esim. “An I conscious now?”, “How does thought arise?”, “When are you?”, “There is no time. What is memory?”). Kirjan arvoa nostaa sen lopussa oleva Blackmoren zen-ohjaajan antama perusteellinen palaute kirjasta ja Blackmoren saavuttamista loppupäätelmistä. Palaute on osittain hyytävääkin, mutta juuri siksi erittäin mielenkiintoista. Ei siis auta kuin käydä istumaan ja tuijottaa seinää.

Siirryn hetkellisesti zen-moodiin

Juhana.org siirtyy zen-moodiin noin kuukauden ajaksi. Tarkoituksena on hetken aikaa keskittyä muiden asioiden ideointiin ja pohdintaan. Jatkan muun muassa tutkimusasioiden ja wikitoiminnan kehittelyä työpaikallani ja hahmottelen uudelleen väitöskirjaluonnostani (tämä ei tule päättymään koskaan).

Tämän tapainen bloggaaminen pistää todella ajatukset liikkeelle, mutta samalla se saattaa piilottaa muita ajatuksia. Kirjoittamisesta tulee myös helposti itselle asetettu velvollisuus. Toivoisin, että bloggausloma voisi antaa tilaa syvemmälle tai ainakin erilaiselle tuumailulle ja pohdinnalle. Olen alkanut pohtimaan kaiken tämän sosiaalisen median, multitaskingin ja puolitarkkaavaisuuden tilojen maailmassa sitä, pitäisikö omaa työtä/elämää/tekemisiä yrittää rytmittää päivärytmin lisäksi myös pitempiin kausiin, joissa yrittäisi aina keskittyä muutamaan asiaan.

Voi myös olla, että uusia blogiaiheitakin syntyy varastoon, kun “pakkoa” ei ole. Palaamisiin.

Sozializing Mode, In-Between Mode & Zen Mode

sozializing_in-between_zen

Aiemmin kirjoittelin Robert Zajoncin sosiaalisista torakkakokeista toisaalla. Zajoncin tulos oli lyhykäisyydessään seuraava: vähäistä pähkäilyä vaativa toiminta (so. juokseminen käytävällä) onnistui  torakoilta nopeammin, kun kaverit (so. toiset torakat) olivat katsomassa. Kun torakoiden piti pähkäillä ja funtsailla (piti osata kääntyä risteyksessä päästäkseen maaliin), yleisön läsnäolo hidasti torakkaa. Syvällistä pohdintaa vaativa ongelmanratkaisu ja oppiminen onnistuu siis paremmin yksin. Myöhemmin tätä on testailtu muilla eläimillä, myös ihmisillä, ja tulos on sama kaikilla. (Zajonc kyllä tunnisti myös sosiaalisen oppimisen ja matkimiseen liittyvän toiminnan, mutta ei saanut tästä selviä eroja tässä koeasetelmassa (ts. hän siis myös juoksutti torakoita pareittain).)

Tämä tematiikka jäi pyörimään takaraivoon: mitä asioita pitäisi tulevaisuudessakin tehdä yksin ilman sosiaalista “häiriötä” ja mitkä työt ovat luonteeltaan sosiaalisia? Pitäiskö tulevaisuudessa työn suunnittelu perustua jonkinlaiseen torakka-designiin? Zajoncin ja Switchtasking-softaidean pohjalta lähdin kehittelemään kuviota eri työmoodien tasoista. Työ siis on tässä työtä, johon liittyy vahvasti tietokoneiden ja netin käyttö.

Socializing Modessa liikutaan parvissa. Tämä toiminta on jutustelua, vapaata ideointia, seuraamista, uusien virikkeiden ja kiinnostavien uusien ihmisten hakua parvista, joihin itse kuuluu.

Zen Modessa työskennellään yksin. Tämä on työtä, joka vaatii tiukkaa pohtimista, keskittymistä ja älynystyröiden käyttöä.

Näiden välissä on yhteistyömoodi (In-Between Mode), jossa tehdään työtä yhdessä omien aktiivisten parvien “solmujen” kanssa (ks. “solmutyöskentely parvissa”). Tuija kirjoitti pari päivää sitten kommenteissa salakavalasta “solahtamisesta” moodista toiseen. Ajattelin, että syy ilmiöön voisi olla se, että  sosiaalisen ja yksilömoodin väliin sijoituu yhteistyön epämääräinen alue. Varsinkin nettipohjaisessa yhteistyössä parviseuraamisen ja yhteistyön raja on epäselvä ja alati muuttuva.

(Kuvion mahtava torakka on  Pearson Scott Foresmanin tekemä Public Commons -lisensoitu kuva Wikimedia Commonsista.)